Tuinonderhoud

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen te onderhouden. Zodat deze een verzorgde indruk hebben. Hieronder vallen:

  • De tot het woonruimte gedeelte van het gehuurde behorende tuin of erf (bij eerste bewoning van een woonruimte): de aanleg van het erf of tuin, met uitzondering van het plaatsen van een erfafscheiding en de aanleg van toegangspaden en opritten.
  • De tuin egaliseren en teelaarde opbrengen
  • Het gras maaien
  • Het onkruid tussen de tegels en in de tuin wieden
  • Kapotte tegels vervangen
  • Opschietende bomen, heggen en hagen snoeien
  • Afgestorven beplanting verwijderen
  • Kapotte planken of delen van houten erfafscheidingen vervangen, het recht houden en zetten van houten erfafscheidingen
  • Indien er geverfde of gebeitste erfafscheidingen zijn, deze regelmatig onderhouden en bijwerken

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om toegangspaden en opritten aan te leggen en om een eenvoudige erfafscheiding te plaatsen.

Bomen
Het rooien en snoeien van bomen is dus de verantwoordelijkheid van de huurder. Dit tijdig gedaan worden zodat de buren geen hinder ervaren door de boom in uw tuin. Op internet kunt u vinden wanneer welke soort boom gesnoeid moet worden.
Wanneer u veranderingen wilt aanbrengen moet u dit met de verhuurder overleggen, zo worden misverstanden voorkomen.

Hagen
Hagen worden meestal gebruikt als erfafscheiding. Deze dienen dus door de huurder onderhouden te worden. Wanneer u een haag aan wenst te leggen, moet dit eerst overlegd worden met de verhuurder.

Terrassen en paden
Wanneer er paden, tuinen, terrassen of erf bij het gehuurde behoort, is de huurder verplicht deze te gebruiken als siertuin. Het mag dus niet gebruikt worden om auto´s te stallen of zaken van welke aard dan ook op te slaan.
Wanneer er verzakkingen zijn in de bestrating van het trottoir of de openbare weg voor de woning, kan dit duiden op een rioleringsproblemen. Ligt dan uw verhuurder in.