Huurdersverplichtingen

In de basis heeft iedere huurder twee verplichtingen:

1. Op tijd de huur betalen 

Zodra een huurder niet op tijd betaalt mag en kan de verhuurder incassomaatregelen nemen. Echter moet de verhuurder hier voorafgaand wel waarschuwen. Wanneer er niet naar deze waarschuwingen wordt geluisterd mag de verhuurder incassokosten en wettelijke rente berekenen.

2. De woning gebruiken als goede huurder

Dit betekend dat de huurder geen overlast veroorzaakt en wanneer nodig zelf kleine reparaties doet aan de woning. 

 

Onderhoudswerkzaamheden

Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk om duidelijk aan te geven welke reparaties en welk soort onderhoud voor de rekening van de huurder valt en wat er voor de rekening van de verhuurder valt. Onderhoudswerkzaamheden die ontstaan uit direct gebruik of van geringe omvang zijn, zijn de verantwoordelijkheid van de huurder. Alle andere onderhoudsproblemen vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. 

Wat zijn onderhoudswerkzaamheden die vallen onder geringe omvang?

De overheid heeft een besluit genomen over wie er verantwoordelijk is voor welke soort reparaties of onderhoud. Dit is het Besluit Kleine Herstellingen.