Dakafvoer

Er kan een lekkage voordoen bij of kort na regenval, langs de buitengevel. Controleer of de afvoeren en regenpijpen niet verstopt zijn met bladeren en vuil. Een regenpijp is meestal niet gelijmd en delen kunnen dus voorzichtig uit elkaar worden geschoven. De huurder is verantwoordelijk voor het regelmatig schoonmaken van dakgoten en hemelwaterafvoeren. Er is een groter risico op verstopping van de hemelwaterafvoer bij woningen met platte daken. De huurder is aansprakelijk voor de herstelkosten en gevolgschade, wanneer er een lekkage wordt geconstateerd als gevolg van een verstopte afvoer of door het betreden van een dak waar het niet is toegestaan. Daarom is het belangrijk dat twee keer per jaar de goten nagelopen worden en vuil wordt verwijderd.